Quote:

  ‘Je kunt alleen groeien door iets te proberen dat je nog niet beheerst’

Visie:

Werken met een trainingsacteur wordt vaak spannend gevonden. Er wordt van je verwacht dat je jezelf kwetsbaar opstelt, en je gaat juist met die gedragsaspecten van jezelf aan de slag waarover je je onzeker/ontevreden voelt. Ik zie het elke keer als uitdaging om zo snel mogelijk een ‘klik’ te krijgen met een groep en de afzonderlijke deelnemers daarin.

Een veilige setting en prettige sfeer is voor mij een vereiste om goed te kunnen werken.  Door mijn jarenlange ervaring voel ik aan wanneer ik iemand verder kan uitdagen, dan wel wanneer ik tevreden moet zijn met minder grote stappen. De leerwens van de cursist staat altijd centraal en de feedback zal daarop afgestemd zijn. Ik zie mezelf ook wel als ‘gedragsleverancier’ wat eigenlijk beter benadrukt wat ik doe in een training. Waar je bij een acteur vaak denkt aan vaststaande teksten, ongeacht je tegenspel,  is het voor mij juist een uitdaging is om het gewenste gedrag zo herkenbaar mogelijk neer te zetten. Hoe een gesprek zich daarna ontwikkelt is afhankelijk van het gedrag van mijn gesprekspartner, zoals dat ook in de praktijk het geval is. Dat is een natuurlijk proces. Het gaat daarbij niet om  ‘goed’  of ‘fout’ gedrag, maar er wordt gekeken naar het effect van de aanpak. En of dat is wat iemand wil bereiken. Na afloop van een simulatie kan ik in of uit mijn rol teruggeven wat het effect was van de gekozen aanpak.

Het heeft mijn voorkeur om door te oefenen tot de cursist een succeservaring heeft.