Soms word ik ingehuurd door trainingsbureaus, vaak ook rechtstreeks door trainers.
Er is altijd een overleg voorafgaande aan een training met de desbetreffende trainer. Daarin wordt afgestemd welke rol de trainer mij wil toebedelen. Dat kan voor mij variëren van enkel tegenspel en feedback geven tijdens de training tot het meedenken over de opzet en evt stukjes training overnemen. Zo is het bv mogelijk dat een groep wordt opgesplitst en wij beiden met een deel van de groep aan de slag gaan. Ik blijf actief meedenken hoe we het maximale rendement kunnen halen uit de dag en met de cursisten.

Er zijn veel werkvormen mogelijk om een doel te bereiken. Hier de meest bekende.

1 op 1 Rollenspel
Eén van de meest gebruikte methodes.
Hierbij vraag ik de cursist uit over het gedrag waar hij mee wil oefenen en wat hij wil leren. Het kan ook zijn dat er in overleg een situatie aan de cursist wordt aangedragen waar hij mee kan oefenen.

Carrousel
Hierbij laat je een aantal cursisten met dezelfde (korte) situatie oefenen, zodat je verschillende aanpakken met elkaar kunt vergelijken

Hoefijzer
Zeer effectief voor het oefenen van een deelvaardigheid. Bv het brengen van bv slecht nieuws, de opening van een sollicitatiegesprek. Iedereen komt even aan de beurt

Regiespel
Effectief aan het begin van een training. Hierin laat je een gesprek zien (met thema’s die die dag aan de orde moeten komen) en dat gesprek laat je ontsporen. Cursisten kunnen tijdens een tweede ronde de acteurs ‘regisseren’  tot ze tevreden zijn over het getoonde gedrag en de afloop.

Uiteraard zijn er meer vormen mogelijk.